Arte de Chorotega

ONTDEK DE KUNST VAN DE CHOROTEGA

Pura Vida Interior presenteert een unieke collectie objecten en beelden van keramiek gemaakt door de Chorotega, een groep van 6 Indiaanse vrouwen wonend in het noordelijk gedeelte van Nicaragua.

Alle objecten zijn geheel handgemaakt met alleen natuurlijke materialen die de Chorotega uit hun omgeving halen. Dit geldt ook voor de kleurpigmenten.

Over de geschiedenis van de Chorotega is nog relatief weinig bekend. Door de gewelddadige geschiedenis tijdens de Spaanse overheersing zijn de Chorotega, ook tegenover ons, zeer voorzichtig om over hun eigen geschiedenis en de betekenis van hun objecten te praten. Zo vertelden de Choroteegse vrouwen, die de poppen maken, ons dat ze deze maken voor de kinderen bij gebrek aan ander speelgoed. Het vermoeden is echter dat deze vrouwelijke poppen een veel grotere betekenis hebben als symbool van kracht van de vrouwen. We weten in ieder geval dat het keramiek van de Chorotega van oudsher alleen door vrouwen werd gemaakt en een belangrijk onderdeel vormde van de cultuur met veel symbolische en religieuze betekenis. Het huidige productieproces is hetzelfde als dat van meer dan 1000 jaar geleden!

Waarschijnlijk werden de Chorotega in de precolumbiaanse tijd verdreven vanuit het huidige Mexico en vestigden ze zich in Midden-Amerika (met name in Nicaragua, Costa-Rica en Honduras). De gebruiken en levenswijze zijn enigszins te vergelijken met die van de Maya’s. Mais en bonen vormden de basis van het voedsel. Landbouwgrond was gemeenschappelijk bezit en de oogsten werden verdeeld onder de bevolking. Cacaobonen golden als betaalmiddel. De Chorotega leefden in dorpen en kleine steden voornamelijk in houten/rieten huizen. Grote, stenen tempels van de Chorotega zijn niet bekend. Wel bezaten ze een kalender en schrift, vergelijkbaar met die van de Maya’s. De Chorotega spraken de Uto-Azteekse taal Mangue en stelden hun belangrijkste gebeurtenissen op schrift (hertenhuid), maar hier is helaas niets van overgebleven.